Checkpoint parametri

Na prethodnom ekranu možete videti setovanja nekih opštih parametara za obračun radnog vremena. Osim što ovde nećemo komentarisati očigledno, što možete pogledati na samom ekranu, naglasićemo da se ovi parametri kao i svi naredni parametri na narednim ekranima odnose SAMO NA ODREĐENI SEKTOR preduzeća. Jer pretpostavlja se da u mnogim preduzećima imate delove preduzeća koji rade u različitim smenama, sa različitim početcima i završetcima smena, različim trajanjima radnog vremena subotom i nedeljom, različitim pauzama, kao i koeficijentima za obračun radnog učinka kako za redovan tako i za prekovremeni rad. Evo još nekih podesivih parametara:

Kao što ste mogli videti na prethodnom ekranu, za svaki sektor tj. grupu zaposlenih možete definisati različite radne smene, koje se čak mogu i preklapati, i program će bez greške tretirati svaku prijavu/odjavu u skladu sa tim parametrima.

Gore ste mogli videti definisanje pauza i način njenog obračuna u radno vreme. Npr. ako radna smena traje 8 sati i zaposleni imaju pravo na pauzu od 30 minuta, i sve to ulazi u radno vreme, zaposleni koji se u toku smene odjavio, program će (ako vreme odjave zadovoljava zadati kriterijum vremenskog prozora za korišćenje pauze, kao na prvom ekranu) to tretirati kao odlazak na pauzu, a sledeću prijavu kao povratak sa iste. E sad, ako je zaposleni iskoristio pauzu u ukupnom trajanju (nebitno iz jednog ili više navrata u toku smene) koje je isto ili manje od trajanja definisane pauze, u izveštaju o radnom vremenu, on neće imati umanjenje za taj period. Ali ako je prekoračio vreme definisano za trajanje pauze, program će automatski umanjiti njegovo radno vreme toga dana za tačno onoliko koliko je prekoračio trajanje pauze. Opet, neke firme definišu duže radne smene, za onoliko koliko traje pauza, pa se to vreme fiksno odbija od ukupnog trajanja smene, a zaposleni se uopšte ne odjavljuju/prijavljuju. Ovo obično koriste firme koje imaju organizovane restorane za pauzu unutar kruga preduzeća, pa ga za vreme pauze zaposleni ne napuštaju.

Na prethodnom ekranu možete videti da se za svaki sektor (grupu zaposlenih) moze definisati posebni faktor uvećanja zarade za redovno radno vreme u zavisnosti od smene. Npr. radnici u pogonu X kada rade III smenu imaju uvećanje 10%, a ako rade subotom ili nedeljom 20%, ili šta god. Kao što vidite program je izuzetno fleksibilan po tom pitanju, i može se prilagoditi potrebama svakog klijenta.

Isti princip se primenjuje za setovanje eventualnog uvećanja cene prekovremenog rada, bilo radnim danima, bilo subotom ili nedeljom...

IZVEŠTAJIPostavite pitanje